\n"; ?> iKoráb =0) { ?>
 
)" style="background-color:#2277CC;margin:0px;"> Přihlášení do iKorábu"; require "login.php"; } ?>